Menu
Your Cart

Декларация за поверителност

1.       Вашият акаунт


  cleantechco.bg ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.


Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.


Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.


При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.


cleantechco.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.


Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.


avtcare  ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.


2.       Политика за конфиденциалност


cleantechco разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.


Препоръките на cleantechco


Пазете паролата си!


Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;

Често сменяйте паролата;


Не разгласявайте лична информация!


cleantechco  няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. cleantechco няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.


Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към cleantechco


Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)


Автентичните e-mail-и на cleantechco  са тези, изпратени чрез електронна поща 

Не са автентични и-мейли от cleantechco , които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от cleantechco.bg

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “cleantechco“,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от cleantechco.


3.       Предпазване на лични данни


Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от БЕНБОУ ЕООД , със седалище в БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, ж.к Света троица блок 375 


cleantechco  гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.


Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от cleantechco за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.


Също така, cleantechco  използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.


cleantechco  запазва всякаква информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ.


Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в cleantechco, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на cleantechco


Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.


Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.


Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.


Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от cleantechco , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.


Също така, cleantechco може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.


Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където cleantechco  публикува реклами, съдържание или анализи, cleantechco  може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.


cleantechco  може да използва модули cookie и за други цели, включително за:


Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга cleantechco

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите cleantechco 

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга cleantechco, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности


Ако желаете да не получавате реклами от cleantechco , или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от cleantechco , моля посетете страницата за отказване на абонамента.


cleantechco  Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в cleantechco , преди да се отпишете.


Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.


Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на cleantechco , които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на cleantechco .


cleantechco  събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).


Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).


Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa cleantechco


Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на cleantechco  ( Дружеството БЕНБОУ ЕООД ) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани отcleantechco и от партньори по договор на cleantechco за:


    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на cleantechco , и на трети лица, с които cleantechco  има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,

    Участие в конурси, промоции;

    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);

    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

    За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА

    Пазарни изследвания;

    Следене на продажбени данни.


cleantechco  може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на cleantechco , но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.


cleantechco  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.


 


4.       Права за интелектуална собственост


Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на cleantechco, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България  , както и международните закони за авторското право и базите данни.


Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на cleantechco 


Без прилагането на горепосоченото, cleantechco може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.


Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.


ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от cleantechco, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.


Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на cleantechco 


Достъп /използване на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на cleantechco.


ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на cleantechco.


Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството BENBOW LTD  правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството BENBOW LTD  може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта www.cleantechco.bg . Дружеството BENBOW LTD  няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

 

В сайта използваме "бисквитки" ("cookies"), за да направим онлайн пазаруването максимално удобно и приятно. Възможно е снимките на продуктите или друга информация за тях да са неточни или непълни. Всички посочени цени са в BGN и включват ДДС.